RačunalništvoBREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

Med leti 2016 in 2019 v okviru projekta CENTER ZA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH KOMPETENC GORENJSKE organiziramo brezplačna računalniška usposabljanja za vse, ki bi želeli na tem področju izpopolniti svoje znanje. 

Izvajali bomo programa RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE in Z RAČUNALNIKOM Z ROKO V ROKI - ZA BOLJŠE KOMUNICIRANJE.
Programa sta sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada. 

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja 

Oba programa sta namenjena zaposlenim (tudi samozaposlenim in zaposlenim na kmetijskih gospodarstvih), ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni na področjih, ki jih programa pokrivata. Prednost imajo starejši od 45 let.  

Oba programa lahko izvedemo tudi za zaključeno skupino zaposlenih znotraj podjetja. 


Projekt Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske je tesno povezan s projektom Center za svetovanje in vrednotenje znanja Gorenjske, ki prav tako poteka na našem centru. 
Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ. 
Udeleženci brezplačnih usposabljanj boste imeli torej tudi možnost svetovanja glede izobraževanja oz. razvoja kariere pred, med in tudi po poteku usposabljanja, saj je projekt namenjen zaposlenim, ki potrebujete dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Na svetovalni pogovor vas bomo povabili že ob prijavi v usposabljanje, pa tudi kasneje boste imeli možnost, da se na nas brezplačno obrnete po najrazličnejše nasvete. 
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE - razpis za vpis

Vabimo vas k vključitvi v 60-urni javno-veljavni program Računalniška pismenost za odrasle, kjer boste spoznali prednosti uporabe osebnega računalnika in se naučili osnov računalništva, ki vam bodo v pomoč pri opravljanju dela, omogočile pa vam bodo tudi aktivnejšo vlogo v sodobni informacijski družbi. 

Kaj boste pridobili z vključitvijo v program:

Trajanje in potek programa: Program zajema 60 šolskih ur in bo predivoma izveden v 12-14 srečanjih po 4 oz. 5 šolskih ur. Srečanja bodo potekala 2-krat tedensko v multimedijski učilnici Biotehniškega centra Naklo. Med izobraževanjem se bo prepletala teorije s praktičnimi vajami, udeleženci pa prejmete tudi gradivo. Program se bo zaključil s preizkusom znanja, na podlagi katerega boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem programu. 

Termini: Zaenkrat ne načrtujemo izvedbe. 


Z RAČUNALNIKOM Z ROKO V ROKI ZA BOLJŠE KOMUNICIRANJE

Udeležba v 50-urnem programu vam bo omogočila, da nadgradite svoje poznavanje računalnika in digitalne tehnologije in na ta način uspešneje delujete in komunicirate na delovnem mestu kot tudi v vsakdanjem življenju. Izobraževanje bo organizirano tako, da se bosta prepletala teorija s praktičnimi vajami, udeleženci boste prejeli tudi gradivo. 

Kaj boste pridobili z vključitvijo v program:

Trajanje in potek programa: Program obsega 50 šolskih ur in bo predvidoma izveden v 12 srečanjih po 4 oz. 5 šolskih ur. Srečanja bodo potekala dvakrat tedensko v multimedijski učilnici. Vsebine programa lahko delno tudi prilagodimo željam in potrebam udeležencev. Po zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo.

Termini:  Zaenkrat ne načrtujemo izvedbe.
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 13, 041 499 934 ali tina.kosir@bc-naklo.si

 


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.