PekarstvoBREZPLAČNO USPOSABLJANJE IZ PEKARSTVA


Med leti 2016 in 2019 v okviru projekta CENTER ZA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH KOMPETENC organiziramo brezplačna usposabljanja s področja pekarstva, ki služijo tudi kot priprava na pridobitev NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način.

Usposabljanja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. 

Kohezijska politika v Sloveniji
MIZŠ
Organ upravljanja 

Program je namenjen zaposlenim (tudi samozaposlenim in zaposlenim na kmetijskih gospodarstvih), ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni na področjih, ki jih programa pokrivata. Prednost imajo starejši od 45 let.

Program lahko izvedemo tudi za zaključeno skupino zaposlenih znotraj podjetja. 


Projekt Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske je tesno povezan s projektom Center za svetovanje in vrednotenje znanja Gorenjske, ki prav tako poteka na našem centru. 
Za več informacij o projektu kliknite TUKAJ. 
Udeleženci brezplačnih usposabljanj boste imeli torej tudi možnost svetovanja glede izobraževanja oz. razvoja kariere pred, med in tudi po poteku usposabljanja, saj je projekt namenjen zaposlenim, ki potrebujete dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Na svetovalni pogovor vas bomo povabili že ob prijavi v usposabljanje, pa tudi kasneje boste imeli možnost, da se na nas brezplačno obrnete po najrazličnejše nasvete. 
Vsebina programa

V okviru usposabljanja se boste usposobili za peko osnovnih pekarskih izdelkov. Seznanili se boste s pripravo prostora in upoštevanjem sanitarno-higienskih pogojev v pekarstvu, s sistemom HACCP ter s pripomočki in napravami, ki se uporabljajo v pekarstvu. Spoznali boste osnovne sestavine za izdelavo kruha in se seznanili s tehnologijo izdelave različnih vrst kruha. Naučili se boste zamesiti testo za potico in pripraviti različne nadeve ter oblikovati testo za pečenje. Kruh in potico se boste naučili speči v navadni in krušni peči. Po peki se jih boste naučili pravilno oskrbeti.
V okviru usposabljanja boste izdelovali tudi različno pekovsko pecivo in testenine. Seznanili se boste s surovinami za izdelavo pekovskega peciva in testenin, spoznali postopek za pripravo testa in testo oblikovali. 
Seznanili se boste tudi s tem, zakaj prihaja do napak izdelkov in kako jih odpraviti. Naučili se boste pravilno pakirati, shranjevati in označevati pekarske izdelke. 

Trajanje programa: 20 pedag. ur

Termini izvedbe: februar 2019, med 16.00 in 20.00 uro       

Za razpored po dnevih kliknite tukaj.                                          

Usposabljanje poteka v pekarski delavnici BC Naklo (pritličje šole), razen tretji dan, ki se odvija na eni od bližnjih kmetij odprtih vrat.

 
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 13, 041 499 934 ali tina.kosir@bc-naklo.si


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.