O projektu


Biotehniški center Naklo sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«.

V okviru operacije v Oddelku za izobraževanje odraslih izvajamo več brezplačnih usposabljanj. Gre za praktično naravnane 50 – urne programe namenjene zaposlenim, ki potrebujejo dodatna znanja in kompetence oz. jih želijo izboljšati zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, pa tudi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Programi usposabljanja, ki jih trenutno izvajamo so:


Imamo tudi možnost oblikovanja povsem novih programov, pri čemer se vsebinsko lahko prilagodimo potrebam skupine (npr. usposabljanja za skupino zaposlenih iz določenega podjetja). 

Poleg tega, se lahko BREZPLAČNO PREKVALIFICIRATE v srednji šoli za odrasle, v kolikor bi radi zamenjali svoj poklic in se obogatili z novim znanjem in spretnostmi.  Vpišete se lahko v naslednje programe: Naravovarstveni tehnik, Živilsko-prehranski tehnik, Kmetijsko podjetniški tehnik in Hortikulturni tehnik.

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.

Več informacij in prijave za prekvalifikacije: nada.zupanc@bc-naklo.si ali 04 277 21 02 ali  041 499 934

 

Cilj projekta MUNERA 3 je v programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več informacij o projektu si lahko pridobite na: