Dogodek


/ Novice: Splošne

TEKMOVANJE V ZNANJU IN SPRETNOSTIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE

Več informacij in program v novicah na prvi strani: novice