Dogodek


/ News: Splošne

OBISK DIJAKOV IN UČITELJEV IZ POLJSKE 4. 3. - 16. 3. 2018

MEDNARODNA IZMENJAVA POLJSKA/SLOVENIJA – ERASMUS+

V okviru programa Erasmus+ bomo v času od  4. 3. – 16. 3. 2018 imeli na izmenjavi skupino 30. dijakov in spremljevalno osebje (ravnateljico in dva učitelja v prvem tednu ter namestnico ravnateljice in dva učitelja v drugem tednu mobilnosti) iz poljske šole Zespoł Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

 

Gostujoči dijaki bodo vključeni v učni program gimnazije, kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in živilstva. Prisotni bodo pri rednem pouku, vajah in na ekskurzijah. Spoznavali bodo naš učni sistem, utrip življenja in lepe kotičke Slovenije.

V času od 9. 3. – 11. 3. 2018 bomo deležni posebnega obiska predstavnikov občine Notecia; Ewe Szłapa, direktorice oddelka za izobraževanje in Jerzya Wdowiaka, svetnika Okrožnega sveta Nakielski, Paweł Wyczański, veterinar.

Sodelovanje med obema šolama se je pričelo, ko so se predstavniki občin Naklo in našega Centra udeležili dvajsete obletnice slavja občine Notecia na Poljskem. Ob tej priložnosti so obiskali tudi šolo Wincentego Witosa. Takrat so zasadili prvo drevo sodelovanja. To drevo je obrodilo sadove, saj so že leta 2012 izvedli štirinajstdnevno strokovno ekskurzijo na Poljskem v okviru programa Leonardo da Vinci. Poljski dijaki in učitelji so leta 2014 obisk vrnili in so ga sklenili z zasaditvijo jerebike, kot simbolom uspešnega sodelovanja. To je bilo eno izmed dreves, ki so ga v BC Naklo posadili v UNESCO projektu ENO (Environment Online). Podobno kot drevo, ki je bilo zasajeno na Poljskem, je tudi drugo drevo obrodilo sadove, saj so leta 2016 slovenski dijaki in učitelji ponovno odšli na Poljsko, tokrat v sklopu programa Erasmus+.

V petek, 16. 3. 2018 bomo nadaljevali tradicijo zasaditve. V parku medonosnih rastlin bomo zasadili novo drevo sodelovanja in prijateljstva, mlado vrbo iva (Salix caprea), kot znak nadaljnjega sodelovanja šolama in z željo po poglobljenem sodelovanju med lokalnima skupnostma ter širjenju mreže mednarodnega sodelovanja.

http://zspsamostrzel.edu.pl/category/staze-zagraniczne-w-slowenii-2018