Dogodek


/ :

Konferenca VIVUS in 10-letnica Višje strokovne šole

V sklopu praznovanja 10-letnice Višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo napovedujemo

5. konferenco z mednarodno udeležbo

Konferenco VIVUS

s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 

ki bo potekala 26. oktobra 2018 pod naslovom Družbeno odgovorna uporaba novih znanj in naprednih tehnologij.

Povabilo k sodelovanju v slovenskem in angleškem jeziku je objavljeno na spletni strani http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/aktualno/vivus-2018/.