Dogodek


/ Novice: Splošne

INFORMATIVNI DAN

SREDNJA ŠOLA

V petek 10. februarja ob 9.00 in 15.00 ter v soboto ob 9.00 vas vabimo na informativna dneva na BC Naklo. Na srednji šoli bomo predstavili vse srednješolske programe: Strokovna gimnazija, Kmetijstvo, Hortikultura, Naravovarstvo, Živilstvo in prehrana

VIŠJA ŠOLA

V petek 10. februarja ob 17.00 in v soboto 11. februarja ob 11.00 vam bomo predstavili tri višješolske programe: Hortikultura, Upravljanje podeželja in krajine in Naravovarstvo

Vabljeni, da nas obiščete.