Center ENG


[Translate to English:]

(copy 1)

[Translate to English:] Public information catalogue |Management | Office hours and contacts |How to reach us | Organization | Public announcements | Public procurement | Rental of premises | Library | The Newspaper "Zdrave novičke" |Employment | Social responsibility | Replacement documents issue | Initiatives, suggestions and questions
[Translate to English:] OSEBNA IZKAZNICA

Company's name:   Biotehniški center Naklo (Biotechnical Centre Naklo)
Address:  Strahinj 99, 4202 Naklo
Phone number:  +386 4 277 21 00
E-mail:   infoping@bc-naklopong.si
Municipality:    Naklo
Administrative Unit:   Kranj
Director:   dr. Marijan Pogačnik
Fiscal code:  66817994
ID of the taxable person for VAT:  SI66817994
Company code:  5088739
IBAN:    SI56 0110 0603 0698 292
Legal status:   Public institution
Personnel: 137
Business tradition:  Since 1907
Geographic coordinates:  E14.30084, N46.28326


[Translate to English:] VIZIJA CENTRA

[Translate to English:] Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.

Spodbujati želimo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih.


SIGNIFICANT MILESTONES

 

Vrhnika 1907–1914 Dairy School in the town of Vrhnika

Škofja Loka 1926–1941 School of Agriculture in Škofja Loka

Poljče 1939–1967 Agricultural School in Poljče

Kranj 1946–1961 Dairy School in Kranj

1961–1983 Dairy School Centre

1981 programme enlargement: farmer and agricultural technician

1983–2001 Secondary Dairy and Agricultural School Kranj (SDAS)

1989 acquisition of school estate in Strahinj

1991 programme enlargement : food processing technician

1996 programme enlargement : gardener

1997 programme enlargement: florist

1998 programme enlargement: horticultural technician

1999 programme enlargement: food processing technician, caretaker assistant

2000 programme enlargement: horticultural technician,  assistant in food processing

2001–2007 Secondary Biotechnical School Kranj (SBS Kranj)

2004 building of new stalls, acquirement of ecological certificate

2006 the school moves to Naklo (Strahinj)

2007 establishment of  Biotehnical Centre Naklo (BC Naklo): Secondary School (SS), Higher Vocational College, Entrepreneurial Education Centre (EEC)

2007 programme enlargement in Secondary School: baker, confectioner, agricultural-entrepreneurial technician; programme enlargement in Higher Vocational College: agriculture and landscape engineer

2008 programme enlargement in Secondary School: nature protection technician

2009 programme enlargement in Secondary  School: (Biotechnical) Grammar School

2010 programme enlargement in Higher Vocational College: engineer of nature protection; establishment of Research Unit

2012 The First Conference VIVUS; The First Festival To teach is to build

2013 programme enlargement in Higher Vocational College: engineer of horticulture

2014 Entrepreneurial Education Centre development: building of a dairy and fruit workroom

2015 programme enlargement in Secondary School: butcher


[Translate to English:] POMEMBNI MEJNIKI

[Translate to English:]

1907
ustanovitev mlekarske šole na Vrhniki

1926-1941
mlekarska šola v Škofji Loki

1939
ustanovitev Kmetijsko živinorejske šole v Poljčah

1946
začetek dela Mlekarske šole v Kranju

1961
odločba o ustanovitvi Mlekarskega šolskega centra

1967
zaključek šolanja v Poljčah

1981
v okviru usmerjenega izobraževanja začetek šolanja kmetovalcev in kmetijskih tehnikov v Kranju

1983
preimenovanje šole v Srednjo mlekarsko in kmetijsko šolo Kranj (SMIKŠ)

1989
pridobitev šolskega posestva v Strahinju

1991-2000
programska širitev šole (živilski tehnik, vrtnar, vrtnarski tehnik, živilski tehnik PTI,
pomočnik gospodinje/oskrbnice, cvetličar, pomočnik v živilstvu)

2001
preimenovanje v Srednjo biotehniško šolo Kranj

2002
preusmeritev na ekološko kmetovanje

2004
Konzorcij biotehniških šol Slovenije

2004
dograditev novega hleva, pridobitev ekološkega certifikata

2006
selitev šole v Strahinj

2007
ustanovitev Biotehniškega centra Naklo
(Srednja šola, Višja strokovna šola, Medpodjetniški center)

2007
uvajanje prenovljenih programov (slaščičar, pek)
100-letnica izobraževanja programa mlekar

2008-2009
programska širitev Srednje šole (naravovarstveni tehnik, biotehniška gimnazija)

2010
programska širitev Višje strokovne šole (naravovarstvo)

2011
30-letnica izobraževanja za kmetijstvo

2012
Konferenca VIVUS


[Translate to English:] Povezava TEST